Röntgenstraling
terug naar www.kjbrouwer.nl

-1- Röntgenstraling kan kankerverwekkend zijn.
-2- Hoe meer röntgenstraling hoe groter die kans.
-3- Een CBCT foto (3d) geeft meer röntgenstraling dan 200 kleine tandartsfotootjes.

 

Hoeveel röntgenfoto's de tandarts nodig vindt , is bij iedereen verschillend. Gemiddeld wordt er 1 foto per persoon per jaar gemaakt. (bijvoorbeeld als er 2 foto's om de 2 jaar gemaakt worden).

Er zijn tegenwoordig tandartspraktijken die niet meer volstaan met een gewone kleine röntgenfoto, maar overgaan tot het maken van een grote CBCT foto. Dat gebeurt met een groot apparaat rondom het hoofd. Die foto is duurder en geeft veel meer röntgenstraling; Het kan 200 keer meer röntgenstraling geven dan een kleine tandartsfoto. Om te kiezen voor zo'n CBCT drie dimensionale foto en dus voor het geven van zoveel straling moet de tandarts dat kunnen rechtvaardigen en daarvoor moeten er wel gewichtige redenen zijn. En een gewone kiespijnklacht is dat niet, want een simpele kleine foto is doorgaans voldoende om daarmee prima te kunnen diagnosticeren.

In onze praktijk maken wij daarom nooit CBCT foto's en mocht er toch een CBCT foto nodig zijn ,dan verwijzen wij daarvoor naar de kaakchirurg of orthodontist.
Standaard en routinematig CBCT foto's maken acht ik onwenselijk voor elke tandartspraktijk.

 


1x een CBCT foto geeft in 1 keer net zoveel röntgenstraling als tweehonderd gewone kleine tandartsfoto's. Gemiddeld krijgt iemand 1 kleine foto per jaar ; dus na 200 jaar tandartsbezoek krijg je uitgesmeerd evenveel röntgenstraling als in een dag bij een tandarts die een CBCT foto maakt, en als die tandarts later nog eens zo'n grote foto maakt is het zelfs al 400 jaar !

Een gewone kleine tandartsfoto en een grote OPG foto (=apparaat rondom hoofd)